En hemsida om vattensituationen i Etiopien

etiopien-karta.jpgTrots att Etiopien både är ett av de största och mest
resursrika länderna i Afrika, är det ett av världens minst utvecklade.
Befolkningstillväxten i landet är hög. Invånarna närmar sig snabbt 100 miljoner. Jordbruket är Etiopiens viktigaste näring. Det sysselsätter drygt tre fjärdedelar av den arbetande befolkningen och de förlitar sig nästan uteslutande på regn. När regnen uteblir drabbas landet av torka och missväxt. Landet drabbas då av hungersnöd och den snabba befolkningsökningen frestar på redan ansträngda resurser. Under tider av torka frodas dessutom vattenrelaterade sjukdomar. Vattenkällor som floder och dammar torkar ut. Resterande vattentäkter är starkt förorenade av bland annat avföring från människor och djur.

Egentligen finns det väldigt gott om vatten i Etiopien, men
resurserna är ojämnt fördelade. Landet har både stora floder och sjöar och
delar av landet är rikt på grundvatten. Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO
skulle Etiopiens vattenresurser räcka till för att bevattna ungefär 3 miljoner
hektar. Bara en tiondel av den potentialen utnyttjas.

Bara en liten del av befolkningen i Etiopien får sitt dricksvatten
från vattenledningar eller borrade brunnar. Resten tvingas att dricka från
floder, bäckar, sjöar och till och med vattenpölar för att överleva. Det vattnet
är smutsigt och kan göra människorna sjuka och till och med mer uttorkade än de
var innan de drack av det.

På den här hemsidan står Etiopien och problematiken kring orent vatten i fokus. Här finns samlad information och tankar kring en mängd olika teman som alla har med orent vatten och Etiopiens svåra vattensituation att göra. Ett första steg mot en rättvisare värld går genom att information om problemet når ut till fler människor.

På grund av de enorma svårigheterna med att samla in data från ett utvecklingsland är en del statistik uppskattningar. Officiell statistik tenderar att underskatta omfattningen av vatten- och sanitetsproblemet. Det finns inte tillräckligt med resurser för noggrann övervakning. Varierande definitioner av vatten och sanitet används och nationella siffror döljer stora regionala skillnader.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: